header_bdn2018.jpg

 

 

Szanowni Państwo,
    
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Bieszczadzkie Dni Neurologiczne” - już po raz drugi wiosną, tym razem w dniach 24 – 26 maja 2018 r. w Arłamowie.

Tematyka naszych konferencji tradycyjnie obejmuje rozpoznawanie i leczenie najważniejszych schorzeń neurologicznych m. in. otępień, chorób zwyrodnieniowych mózgu, padaczki, stwardnienia rozsianego, chorób nerwów obwodowych a także problemy z pogranicza neurologii i innych specjalności medycznych np. neurochirurgii, kardiologii itp.

Kierownikami naukowymi konferencji są: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek oraz dr n. med. Dariusz Bielecki. Program naukowy naszych konferencji jest wspierany przez Klinikę Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Katedrę i Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Konferencję organizuje Biuro Kongresów SKOLAMED.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Biura Kongresów Skolamed Kierownik Naukowy Kierownik Naukowy
Radomił Filipek Prof. Halina Bartosik-Psujek Dr med. Dariusz Bielecki